خلیفه مارگیری

آداب و رسوم

آوازهای زار

خلیفه غلام مارگیری ؛  زمانی که بابا زنده بود به بابای زار میناب معروف بود. مردمی که دردهای عجایب، غرایب…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا