Avatar

MRMINABI

یک مینابی غربتی عاشق میناب و مینابی

نـوروز در مـیـنـاب

منتشر شده توسط - تیر ۶, ۱۳۹۸
نوروز در میناب نگاهی به آئین های نوروزی مردم میناب نوروز از آئین های بسیار کهن ایرانیان آریایی و واژه ای برخاسته از تاریخ ایران زمین است که به پاس…
ادامه مطلب

شهر مه

منتشر شده توسط - تیر ۶, ۱۳۹۸
شهر مه شعر از :“یعقوب یزدان پناه” روستای گورزانگ شهر مه شناخته إن با تولک و جلبیل خوسی هما جلبیل که أپوشن داداون مون توعروسی شهرمه شناخته إن با تغون…
ادامه مطلب

طنز شعر تلخ بَپ فاتَکو

منتشر شده توسط - تیر ۶, ۱۳۹۸
طنز بپ فاطکو بپِ فاطکو غمونی دُخت و دوماری نهسته بدی خو زیادی اِشنو وله حیف که لُوی بسته هستومِن یه تا سوال و یه تا شهر جوابُم هادت یه…
ادامه مطلب

تو کجا خواب شدی

منتشر شده توسط - تیر ۶, ۱۳۹۸
توکجا خواب شدی شعر از :“یعقوب یزدان پناه” روستای گورزانگ بی بی مینو!بی بی مینو!توکجاخواب شدی؟ به کدامین گنه أت منحصر قاب شدی توجفا دیده شدی مابه شماباخته إیم برو…
ادامه مطلب

شعر زیبای چیزی مپرس

منتشر شده توسط - تیر ۶, ۱۳۹۸
شعر از :“یعقوب یزدان پناه” روستای گورزانگ شعر از :“یعقوب یزدان پناه” روستای گورزانگ “چیزی مپرس” دیگر از آب کم و میناب من چیزی مپرس اصلأ از حال من و…
ادامه مطلب