معرفی شهرستان میناب

منتشر شده توسط - آگوست 8, 2019

موقعیت کلی شهرستان میناب با مساحتی بالغ بر ۵/۶۸۷۸ کیلومتر مربع در شرق استان هرمزگان در کناره های خلیج فارس و دریای عمان در ۹ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۷ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۲۷ متر است. این شهرستان از شمال به رودان،