مدارک جدید بقایای پارینه سنگی قدیم و میانی از دشت ساحلی میناب

منتشر شده توسط - آگوست 7, 2019

به دست آمدن مدارک جدید از بقایای پارینه سنگی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و به ویژه تنگه ی هرمز باعث شد که اهمیت این منطقه در فرضیه ی مسیر پراکنش جنوبی روشن تر شود. دشت ساحلی میناب در کنار سایر نویسنده: عبدالرضا دشتی زاده (۱) نگاهی دیگر به اهمیت تنگه ی