روایت سال های پیش پنج شنبه بازار میناب برگرفته شده از وبسایت جوان مینابی

منتشر شده توسط - جولای 23, 2019

روایت سال های پیش پنج شنبه بازار میناب کشاورزان و روستانشینان اطراف میناب هر هفته «پنجشنبه‌بازار» این شهر را به‌عرضهٔ کالاهای روستائی خویش اختصاص می‌دهند، محصولات و دست‌ساخته‌های خود را در آن عرضه می‌کنند، مایحتاج هفتگی خود را از شهر فراهم می‌آورند و آنگاه به‌روستا و شهر خویش باز می‌گردند. در این بساط رنگین از

خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس

منتشر شده توسط - جولای 23, 2019

خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس شاید هیج دریای دیگری نباشد که بیش از خلیج فارس توجه باستان شناسان، تاریخ نگاران، جغرافیدانان،زمین شناسان و سیاستمداران را در یک زمان به خود معطوف ساخته باشد. سرگذشت حوادث خلیج فارس به کهن ترین زمان های خضر در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارسشاید هیج دریای دیگری