شعری زیبا درباره روستاهای میناب

منتشر شده توسط - مرداد ۹, ۱۳۹۸

شعری زیبا درباره روستاهای میناب میناب  بروباران ای دو یار مهربان   ای صفای باغ و گل از رویتان  جمله اندر انتظار مهرتان           بلبل و کبک و چنار و بوستان دوریتان داده بس آزارمان      خشکسالی ها نموده زارمان رود میناب آنکه هرشام و سحر  باغ و بوستان را

مراحل به دست آمدن خرما

منتشر شده توسط - مرداد ۹, ۱۳۹۸

مراحل به دست هُندن خُرما این خرمایی که دستِ مان مراحل مختلفی پشت سر نُهُشتِی تا تبدیل به این خرمای خوشمزه بودِن. از مُغ هم مثل تمام موجودات دیگه دو نوع نر و ماده مُون هَه، که فصل باروری شون که اَتی مُغ نر ایوار اَتارِت و مُغ ماده کُنِغ که البته هر دوتای ایوار