فیلم کاکا و براسی

منتشر شده توسط - ژوئن 24, 2020

این فیلم در شهر #خور و #بندرعباس ساخته شده به اسم ( کاکا و براسی )) بمعنی برادر بزرگتر و برادر کوچک و بزبان محلی أچمی خور لارستان و بندری بندرعباس هست ۳+