زیستگاه «کوهِ زندان» در معرض نابودی!

منتشر شده توسط - اکتبر 6, 2019

اتفاق دلخراش در باغ سی‌سی میناب حیوانات دادگاهی ندارند که وقتی زمین‌های‌شان توسط انسان‌ها غصب می‌شود شکایت خود را به آنجا ببرند! تحریم، تنش در خاورمیانه، گرانیِ افسارگسیخته، اختلاس، تصادف، اگر مشکلاتِ برجسته و دامنگیر کشور ما هستند «تخریب محیط زیست» حلقه گمشده‌ای در میان کوه یخ‌کرده این مصائب به شمار می‌رود. حیوانات دادگاهی ندارند