نماد سایت به شهرستان باستانی میناب خوش آمدید

مستند فرهنگ سنت اصالت

مستند فرهنگ سنت اصالت اثری از مرتضی فیروزی . معرفی گوشه ای از فرهنگ و سنن بومی برای گردشگران بندر تیاب سال 1396

مستند فرهنگ سنت اصالت اثری از مرتضی فیروزی . معرفی گوشه ای از فرهنگ و سنن بومی برای گردشگران بندر تیاب سال 1396 – تهیه کنندگان : محمود غلامی و جعفر پورزرنگاری تصویر بردار : مرتضی فیروزی . تدوین : حامد شهرسانی

خروج از نسخه موبایل