نماد سایت به شهرستان باستانی میناب خوش آمدید

مستند خشکسیلی

با دیدن این مستند متوجه میشوید که چطور آب منطقه ی با رودخانه خواری و شن خواری و عدم مدیریت آب پشت سد باعث سیل شده و توپ را به زمین مردم انداخته ،امروز علیه عاملین سیل در شمال کشور دادخواست ارائه شد . امیدوارم به زودی علیه عاملین سیل میناب هم دادخواست ارائه بشه . امسال سال باران است و اگر عاملین سیل سال قبل دوباره در راُس آب منطقه ی هرمزگان باشند قطعا فاجعه برای میناب در پیش است . لطفا مستند را تا آخر ببینید و تکثیر کنید ️
تهیه کننده و کارگردان : مصطفی روشی
دستیار کارگردان :علیرضا جعفری
تصویر بردار :محمد عباسی 

Views: 84

خروج از نسخه موبایل