فهرستی از آثار تاریخی شناسایی شده میناب

 

 

آثار تاریخی شناسایی شده در شهرستان میناب

1 بقایای اولین مسجد الاسلام   مرکزی تیاب میناب – تیاب

2 نخل ابراهیمی   مرکزی بندر زرک میناب – بندزرک

3 قلعه گرازوئیه – قلعه سراوان   بیابان روستای کریان میناب

4  قلعه سرنی   مرکزی سرنی میناب

5 قنات آب شهر میناب مرکزی   میناب – بازار سوخته

6 حمام قدیم شهر میناب مرکزی   میناب

7 قلعه محتاج سربازان میناب مرکزی   میناب

8 قلعه دزدان میناب مرکزی   میناب

9 قلعه عربهای مسقطی میناب مرکزی   شمال سد میناب

10 محوطه چاه اسماعیل میناب مرکزی روستای چاه اسماعیل یک کیلو متری جنوب شرق میناب

11 سقاخانه ابوالفضل میناب مرکزی روستای گوربند جنوب قلعه

12 قدمگاه حضرت ابوالفضل میناب مرکزی روستای تیرور میناب

13 کوره سفال پزی میناب مرکزی نزدیک روستای تلو بند  میناب – دهستان گوربند

14 قدمگاه شاه ولی میناب مرکزی وزیر بند میناب – دهستان گوربند -2 کیلومتری جنوب شرقی زیربند

15 امامزاده سید بابا میناب مرکزی روستای گوربند درون روستا

16 بقایای قلعه نوبند میناب مرکزی روستای نوبند درون روستا

17 کانال آب نوبند میناب   مرکزی نوبند میناب – کنار قلعه نوبند

18 قدمگاه حضرت علی (ع) میناب مرکزی روستای نوبند درون روستا

19 قلعه حاجی خان میناب مرکزی روستای حاجی خادمی درون روستا

20 کانال آب قلعه حاجی خان میناب مرکزی روستای حاجی خادمی میناب – کنار قلعه

21 خانه ایمانی میناب بخش روستای حاجی خادمی درون روستا 

22 مسجد مجموعه میانشهر میناب مرکزی روستای حاجی خادمی درون روستا

23 زیارت حضرت سلیمان مهرغان میناب مرکزی روستای حاجی خادمی درون روستا

24 محوطه توجا مهره ای میناب مرکزی نزدیک روستای حاجی خادمی درون روستا

25 محوطه اسلامی مهرغان قدیم میناب مرکزی نزدیک روستای حاجی خادمی درون روستا

26 زیارت 12 امام میناب مرکزی  گوربند میناب – دهستان گوربند

27 زیارت حضرت ابوالفضل میناب مرکزی جنوب غربی روستای ترکه گیو میناب

28 قدمگاه حضرت زین العابدین میناب مرکزی گیو میناب – حدود 300 کلیو متری شرق زیارت حضرت ابوالفضل

29 قلعه سنگی میناب مرکزی گوربند شمال گوربند

30 قلعه میناب میناب مرکزی   داخل شهر میناب

31 قدمگاه امام رضا (ع)   مرکزی گوربند دهستان گوربند – میناب- تیرور

32 قدمگاه امیرالمومنین میناب مرکزی   بلوار امام خمینی – پشت کلانتری

33 قدمگاه ابوالفضل میناب مرکزی   بلوار امام خمینی

34 زیارت رقیه خاتون میناب مرکزی   محله پاکوه – کوچه دانشور

35 زیارت حضرت معصومه (ع) میناب مرکزی   محله پاکوه – کوچه دانشور

36 خانه پاکوهی میناب مرکزی   محله پاکوه – پا قلعه

37 چلچراغ ابوالفضل میناب مرکزی   محله پاکوه – پا قلعه

38 قدمگاه حضرت زین العابدین میناب مرکزی   محله پاکوه – پا قلعه

39 قدمگاه امرالمومنین میناب مرکزی   محله خیر آباد با لما- کوچه – کمیل 2

30 قدمگاه ابوالفضل میناب مرکزی   محله رودخانه – جنب حسینیه صاحب الزمان

31 خانه بنادری میناب مرکزی   محله شهید  عمرانی – جنب ساختمان قبلی کمیته امداد

32 خانه پاسلار میناب مرکزی   محله اوزیها – جنب مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه

33 خانه بلوکی میناب مرکزی   محله اوزیها – جنب خانه پاسلار

34 خانه ترابی میناب مرکزی   محله شهید عمرانی

35 قدمگاه مرتضی علی میناب مرکزی روستای پل بصره

36 خانه معلمی میناب مرکزی روستای شهسوار دهستان حومه – روستای شهسوار

37 خانه صیادی میناب مرکزی روستای شهسوار دهستان حومه

38 خانه قسمی میناب مرکزی شهسوار درون روستا

39 زیارت امام حسن (ع) میناب مرکزی پل بصره درون روستا

40 پل و کانال سر کنتکان میناب مرکزی سر کنتکان درون روستا

41 محوطه مهر سورخ حاج رضایی میناب مرکزی سر کنتکان درون روستا

42 قلعه کلیبی میناب مرکزی کلیبی درون روستا

43 حسینیه کلیبی میناب مرکزی کلیبی نزدیک قلعه

44 خانه بلوچ میناب مرکزی جوزان نزدیک روستا

45 محوطه باستانی سرریگان (1) میناب مرکزی 12 کیلومتری شمال غرب میناب

46 محوطه باستانی احمد آباد کلیبی میناب مرکزی کلیبی شمال غرب روستای کلیبی           

47 محوطه باستانی باز یاری میناب مرکزی بازیاری جنوب روستای بازیاری

48 خانه جهانگیری میناب مرکزی ده وسطی حکمی

49 محوطه باستانی پاچارتاوان میناب مرکزی بین جاده پاچار تاوان و گلشوار

50 بنای تالار میناب مرکزی تالار میناب

51 خانه میرزا علی ایمانی میناب مرکزی مدسنی میناب

52 قدمگاه دوازده امام میناب مرکزی چلو گاومیشی 

53 قدمگاه حضرت امیر میناب مرکزی روستای کلو  

54 قدمگاه سید حسن میناب مرکزی روستای بهمنی  

55 زیارت حضرت علی (ع) میناب مرکزی قاسم جلالی

56 آستانه حضرت ابوالفضل (ع) میناب مرکزی فخرآباد 

57 قدمگاه امام محمد باقر (ع) میناب مرکزی مد کمالی مد کمالی

58 قدمگاه امام حسین (ع) میناب مرکزی کنتکان کنتکان

59 قدمگاه امام جعفر صادق (ع) میناب مرکزی نم بانو تم بانو

60 قدمگاه امام رضا (ع) میناب مرکزی محمودی محمودی

61 قدمگاه امیرالمومنین میناب مرکزی محمودی محمودی

62 قدمگاه زیارت مولا میناب مرکزی زیارت مولا 

63 امامزاده سید ولی میناب مرکزی گوربند دهستان گوربند

64 کانال آب رسانی میان شهر میناب مرکزی روستای حاجی خادمی

65 قدمگاه امام رضا (ع) میناب مرکزی شب تاری درون روستا

66 حصار وتاسیسات قلعه میناب مرکزی   درون روستا

67 محوطه سرر ریگان (2) میناب مرکزی روستای جوزان درون روستا

68 خانه حاجی عباس میناب مرکزی روستای کلیبی درون روستا

69 قبرستان گرو میناب سندرک گرو درون روستا

60 قبرستان مرعشی میناب درون روستا

61 قبرستان ماه خاتونی میناب مرکزی ماه خاتونی درون روستا

62 قبرستان کوهستک    بیابان  کوهستک درون روستا

63 قبرستان سید شمس الدین محمد ابوبکر میناب

64 قبرستان لنگ شهید   مرکزی گرازوئیه میناب – گرازوئیه

65 قبرستان مولوی   بیابان سیریک میناب – سیریک

66 شهر قدیمی خانبالع میناب

67 بنای قدیمی  پوم میناب 118 بنای قدیمی کنارجو میناب

68 قلعه پری تقی میناب

69 قلعه زنگیسان میناب

70 قلعه ابعان میناب

71 قلعه شاه محمد میناب مرکزی   35 کیلومتری جنوب شرق میناب – جاده جاسک

72 قلعه کوه مردان میناب

73 قلعه رستم میناب

74 قلعه مهمانی بیابان مهمانی میناب – مهمانی

75 مسجد هفت خواهران میناب

76 مسجد الله وردنیحان میناب

77 مسجد بلوکی میناب مرکزی   محله اوزیها – جنب خانه پاسلار

78 مسجد سنگی میناب مرکزی سر کنتکان میناب – سر کنتکان

79 شهر قدیمی گران میناب

80 شهر قدیمی لنگر چیش میناب

81 شهر قدیمی جوزین مرکزی میناب – جوزان

82 شهر قدیمی نه آب تنا میناب

83 محوطه کومبیل میناب

84 محوطه کولباس مرکزی کومبیل میناب

85 محوطه دره گبری   مرکزی کردر میناب – کردر

86 محوطه کردر   مرکزی کردر میناب

87 محوطه کرازوئیه   مرکزی کرازوئیه میناب – سیریک

89 قلعه سیریک   مرکزی کریان 12 کیلومتری کریان

90 حوض سنگی   مرکزی توکهور میناب – توکهور

91 چاه قدیمی   مرکزی سرنی میناب – سرنی

92 بنای شهپور   مرکزی کوتک کلات میناب – کوتک کلات

93 چاه خانه میرزا علی ایمانی میناب مرکزی مدسنی میناب

94 چشمه و پایه پل آب بخش کن میناب مرکزی گوزرانگ میناب

برگرفته شده از وبسایت جوان مینابی javaneminabi.ir/ میثم حسن زاده

بازدیدها: 655

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا