شهر مه

شهر مه
شعر از :“یعقوب یزدان پناه” روستای گورزانگ

شهر مه شناخته إن با تولک و جلبیل خوسی
هما جلبیل که أپوشن داداون مون توعروسی
شهرمه شناخته إن با تغون و پیشون وکاشی
شیرون مغ أرهتی باوایی توی گراشی
یاهما پری و پروند و هما تولک و داسی
خوردن هوون جهله که أرهمون توی تاسی
شهر مه شناخته إن با سری جهله و حصیری
و هما تک و سواسی که نینن جایی نظیری
شهرمه پر حصیرن،موری و پیزگی و ونگی
دختر شهر ماهستی کجیجه به زیر کنگی
شهرمه شناخته إن با کندو وحصیر کلیشه
و همون بشکی و زنبیل و همون سوت و تلیشه
شهر مه عزیزترینن با گل یاسون وخرما
کله سرخ و شیخ کمالی رطبی هه فصل گرما
نون مهیاوه و سوراغ تو گفه بویی أپیچی
موم ما داخل هاردگیز نشته و هارتی أگیچی
شهرمه مینوو جونن دری با سوند و مهرنگ
دوتا لنگه هستی شهرم،هنرأباره إهرلنگ
مه موا که شهرم أز غم ببو آزادو دلی شاد
وبه حق شاه مرعش که مینووم ببو آباد

توضیح واژه ها
تولک:سبدی است ازجنس برگ درخت نخل که برای حمل رطب ازآن استفاده میشود۰
جلبیل:روسری خاص زنان جنوب که توعروسی میپوشند
تغ:برگ درخت نخل
پیش:جارویی است ساخته شده ازبرگ درخت نخل که برای پاکیزگی خانه ازآن استفاده میشود۰
کاش:علفی است بابرگهای بلندومحکم، تیزوبرنده که برای ساخت صنایع دستی ازآن استفاده میشود
شیره:شهد خرماورطب
گراشی:ظرفی ساخته شده باگل که جهت نگهداری آب وخرماو شهدخرما ازآن استفاده میشود
پری:سبدی بزرگتراز تولک که برای بسته بندی خرما استفاده میشود
پروند:طنابی ازجنس لیف نخل که برای بالارفتن از نخل استفاده میشود
تاسی:ظرفی است برای خوردن آب استفاده میشود
سری جهله: درپوشی که بابرگ نخل جهت محافظت ازآب روی جهله قرارمیدهند
حصیرموری،پیزگی،ونگی،کلیشه:نوعی حصیرکه براساس اسم گیاه یادرختچه آن اسم گزاری میشود و درچلوگاومیشی ونزدیکی شاه مرعش میناب یافت میشود
تک:زیراندازی ساخته شده بابرگ نخل
سواس:دمپایی ساخته شده بابرگ نخل
کنگ:بغل
کندو:ظرفی است ساخته شده ازبرگ نخل که درآن آرد قرارمیدهند
زنبیل:سبدی بزرگ برای جمع آوری خرما
سوت:ظرفی برای گذاشتن گندم،آردو…
کله سرخ وشیخ کمالی:اسم نخل
هاردگیز:وسیله ای برای الک کردن آرد
سوند:وسیله است ساخته شده ازبرگ نخل برای سایه بان ودرزمان قدیم برای ساخت خانه استفاده میشد
مهرنگ:وسیله ساخته شده ازچوب برگ نخل که برای ساخت درب خانه درزمان قدیم استفاده میشد
شاه مرعش:برادرشاه چراغ و امام هشتم شیعیان ومکانی زیارتی واقع در۱۰کیلومتری میناب

برگرفته شده از وبسایت جوان مینابی javaneminabi.ir

بازدیدها: 200

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا